22 September 2010

Kekuatan Silaturrahim Kukuhkan ISLAM...~~


   Islam adalah agama yang mengutamakan persaudaraan tanpa membezakan kedudukan, warna kulit, bangsa atau keturunan. Semua orang mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengeratkan hubungan silaturrahim.
  Sewaktu Rasulullah SAW berjaya mendirikan kerajaan  Islam di Madinah, salah satu cara yang Baginda gunakan ialah dengan mempersaudarakan golongan Ansar dan Muhajirin. Ini perlu kerana pada ketika itu musuh-musuh Islam sentiasa mencari peluang untuk menghancurkan negara Islam.

KEPENTINGAN SILATURRAHIM.

  Pada suatu hari, seorang lelaki daripada kabilah Khath'am datang menemui Rasulullah yang mana pada ketika itu Baginda sedang dalam perjalanan bersama para sahabat.
  Lelaki itu bertanya kepada Baginda, " Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai Allah?". Jawab Baginda, " Beriman kepada Allah." Lelaki itu bertanya, "Kemudian apa?" Baginda membalas " Menyambung silaturrahim." Kemudian lelaki itu bertanya, " Amal apakah yang dibenci Allah?" Baginda menjawab, " Mempersekutukan Allah." Lelaki itu bertanya lagi, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Lalu Baginda bersabda, " Memutuskan silaturrahim."
 Jelas, betapa pentingnya mengeratkan hubungan silaturrahim kerana ia dapat meluaskan persaudaraan sebagaimana yang dianjurkan oleh Baginda Rasulullah. Sebenarnya, dengan mengeratkan hubungan silaturrahim, ia membawa manfaat yang besar kepada pelakunya. Antaranya, Allah akan memperluaskan pintu rezeki dan memanjangkan umurnya.

 " Sesiapa yang suka dibentangkan kepadanya jalan rezeki serta dipanjangkan umur, maka hendaklah ia menyambung silaturrahim." ( Riwayat Bukhari dan Muslim)

** Moral of the Sirah : Rasulullah SAW menggalakkan persaudaraan sesama manusia/umat islam. Apabila hubungan silaturrahim dan persaudaraan semakin erat, maka akan hilang segala kesukaran & kesusahan kerana semua masalah yang timbul dihadapi secara bersama-sama dengan  hati yang redha & ikhlas.. InsyaAllah....No comments:

Post a Comment