16 August 2010

;; Apakah Ciri-Ciri Wanita Syurga...???;;

 Apakah Ciri-Ciri Wanita Syurga...??

 Bertakwa. Beriman kepada ALLAH, Malaikat-malaikatNYA, Kitab-kitabNYA, Rasul-rasulNYA, Hari Kiamat, dan Beriman kepada takdir yang baik mahupun yang buruk.


 Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan ALLAH, bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-NYA, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji bagi yang mampu.


 Ihsan iaitu beribadah kepada ALLAH seakan-akan melihat ALLAH, jika dia tidak dapat melihat ALLAH, dia mengetahui bahawa ALLAH melihat dirinya.


 Ikhlas beribadah semata-mata kerana ALLAH, tawakal kepada ALLAH, mencintai ALLAH dan Rasul-NYA, takut terhadap azab ALLAH, mengharap rahmat ALLAH, bertaubat kepada-NYA dan bersabar atas segala takdir ALLAH serta mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan kepadanya(wanita).


 Gemar membaca Al Quran dan berusaha memahaminya, berzikir mengingati ALLAH ketika sendiri atau bersama rakan dan sentiasa berdoa kepada ALLAH (kerana doa adalah senjata seorang mukmin).


 Menghidupkan/berpegang kepada ‘ammar ma’ruf nahi munkar pada keluarga dan masyarakat.


 Berbuat baik (ihsan) kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan seluruh makhluk serta berbuat baik terhadap haiwan ternakan yang dimiliki .


 Menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, member kepada orang, menahan pemberian kepada dirinya, dan memaafkan orang yang menzaliminya.


 Adil dalam segala perkara dan bersikap adil terhadap seluruh makhluk.


 Menjaga lisannya daripada perkataan dusta, saksi palsu, dan menceritakan keburukan orang lain (ghibah).


 Menepati janji dan amanah yang diberikan kepadanya.


 Berbakti kepada kedua-dua orang tua, taat kepada suami, menjadi ibu yang penyayang kepada anak-anak.


 Menyambung silaturrahim dengan keluarganya, sahabat terdekat dan jauh.No comments:

Post a Comment